Regulamin Sklepu Akademia Językowa 4u2

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej 'Sklep’) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej 'Regulamin’).
2. Właścicielem Sklepu jest: Agata Zaremba – Franek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Akademia Językowa 4u2 Agata Zaremba-Franek ul. Boczna 12, 64-115 Wilkowice, NIP 6971913918, tel. 606975504, adres email: info@4-u-2.eu
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową polegającej na wykupieniu usługi, którą jest kurs językowy.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu umieszczonym w sklepie online w toku składania zamówienia.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (Właściciel Sklepu nie jest płatnikiem VAT). Sklep oferuje zakup pakietów usług językowych, które mogą odbywać się stacjonarnie lub na odległość/online, w zależności od wybranego pakietu.

§ 2 Zamówienie
1. Zamówienie można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, wybierając produkty/pakiety do koszyka.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy produktu/pakietu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji e – mailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie/pakiecie w momencie składania zamówienia, w szczególności cena, długość lekcji, liczba lekcji w pakiecie, sposób realizacji pakietu.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu/pakietu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 3 Płatności
1. Klient ma do wyboru płatność przelewem, w systemie PayU oraz PayPal.
2. Warunkiem realizacji usługi zakupionej w Sklepie jest dokonanie płatności, przez co rozumie się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy stosowną kwotą

§ 4 Odbiór voucheru i realizacja usługi
1. Sklep wysyła na adres mailowy podany przez Klienta voucher umożliwiający realizację wykupionej usługi.
2. Szczegółowe warunki realizacji nabytej usługi precyzowane są pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w drodze indywidualnych ustaleń, potwierdzonych na piśmie lub w formie dokumentowej.

§ 5 Reklamacje
1. Całkowity zwrot kwoty z tytułu zakupionej usługi jest możliwy jedynie przed rozpoczęciem realizacji usługi.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przed rozpoczęciem realizacji usługi.
3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Sklep rozlicza płatność za częściową realizację usługi i zwraca Klientowi pozostałą kwotę.

§ 7 Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego-newslettera.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danch osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (EU) o ochronie danych osobowych (RODO).

§ 8 Własność intelektualna Zabrania się wykorzystania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć, grafiki oraz opis usług, bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

§ 9 Wejście z życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem email: info@4-u-2.eu lub telefonicznie: +48 606 975 504 lub +48 536 960 735.