FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI ZAKUPIONEJ W SKLEPIE ONLINE AKADEMII JĘZYKOWEJ 4u2

Imię i nazwisko kupującego:

Adres i numer telefonu kupującego:

Imię i nazwisko korzystającego z usługi:

Nazwa produktu/pakietu:

Numer zamówienia:

Data zakupu:

Sposób płatności:

Powód reklamacji: